Klimavalg 2013 runder 60

Med Foreningen for Ressursbasert Økonomi (FRØ), er kampanjen Klimavalg 2013 kommet opp i 60 deltakere. Blant de sist påmeldte er: Kirkens Bymisjon, Sofiestiftelsen, Steffanusalliansen og Grønt Nettverk Larvik. Stina Jakobsen i FRØ er opptatt av at jordas ressurser må forvaltes på en mer intelligent måte. «Det finnes mange løsninger som samlet sett kunne ha ført til stor forbedringer», sier hun. «Men det krever selvsagt pådrivere for å skape endring med tanke på valg, både på individuelt og politisk nivå. Vi ønsker å være en slik pådriver og mener dermed å passe godt inn i alliansen med de andre organisasjonene i Klimavalg 2013.»

Spre klimavett,
del denne saken!