Klimavalg 2013: Vi skaper framtida!

Brosjyre
En bred allianse av frivillige organisasjoner står bak krav om en mer ansvarlig norsk klimapolitikk.

“Vi har muligheten til å gjøre en forskjell” er budskapet på den nyslåtte folderen til Klimavalg 2013. 50 ulike organisasjoner har nå sluttet seg til kampanjen, som krever at Norge må følge FNs tilråding og kutte utslippene vesentlig mer enn klimaforliket legger opp til. Det er nå viktigere enn noen gang at land, byer, næringsliv og folk flest gjør hva de kan for å frivillig redusere utslipp av klimagasser. Vi etterlyser ledere og politikere som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor, og straks griper tak i vår tids største utfordring; å lukke det veldige gapet mellom de klimatiltakene som er nødvendige og de som faktisk blir iverksatt! Last ned brosjyren.

Spre klimavett,
del denne saken!