Fra debatten: Fornybart alltid bra?

Alt for mange også i miljøbevegelsen har ukritisk støttet opp om en energipolitikk med liten klimagevinst, hevder forskerne Petter Andreas Gudding og Gorm Kibberberg. ”Flere analyser har påpekt at dagens klima- og energipolitikk er elendig miljøforvaltning og dårlig samfunnsøkonomi”, skriver de i en kronikk i Klassekampen. I stedet for å satse på eksport av fornybare energi, tar de til orde for å la oljeressursene i Lofoten og andre steder ligge – for å spare atmosfæren for CO2-utslipp. Olje og gass kan evt. utvinnes på et senere tidspunkt. Inngrepene i uregulerte vassdrag og uforstyrra kystlandskap er derimot irreversible. Les kronikken.

Spre klimavett,
del denne saken!