Pensjonspenger fra naturødeleggelse? Nei takk!

Når han blir pensjonist, vil han helst avstå fra noen ekstra tusenlapper fra Oljefondet, hvis de skal være basert på ødeleggelse av natur og klima, skriver Andrew Kroglund, informasjonssjef i Utviklingsfondet, i en kronikk i Klassekampen. Han reagerer på at pensjonsfondet vårt investerer 27 ganger mer i selskaper som hogger ned regnskog enn det regjeringen gir for å redde den samme skogen. Hvorfor gjør vi ikke Oljefondet til et instrument i en ny global, etisk politikk? spør han. Samtidig varsles det at Oljefondet blir sak på Kirkemøtet 2013.

Av global etisk betydning

Kirkemøtet i april blir bedt om å uttale seg om etisk forvaltning av norske petroleumsressurser og bruk av Oljefondet. Det bestemte Kirkerådet 31. januar. Kampanjen Klimavalg 2013, som Kirkemøtet i 2012 var med å ta initiativet til, ligger også bak når årets Kirkemøte skal drøfte saken.

 – Jeg ønsker meg en kirke som engasjerer seg i vanskelige saker og av og til blir en stein i skoen for myndighetene. Men vi trenger mer oppmerksomhet om hvordan vi opptrer som etiske veiledere, sier nestleder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud.

Rådsmedlem Erling Birkedal sier: – Vi må tørre å være profetiske. Vi skal sette på dagsorden de sakene som er livsviktige. Forvaltningen av oljeressursene og de verdiene som ligger i dem er jo av global betydning. Les mer om saken på Kirken.no

Spre klimavett,
del denne saken!