• EMNER:
  • PUBLISERT:
    søndag 3. feb 2013
  • AV:
    Redaksjonen

Kampanje for Framtidsombud lanseres

framtidsombud_banner

Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon Spire vil at Norge skal få et eget Framtidsombud. I dag dominerer kortsiktige perspektiver alt for sterkt ved viktige økonomiske og politiske veivalg, mener de. «Dette er et alvorlig overtramp på fremtidige generasjoners muligheter. Spire tror at opprettelsen av et Framtidsombud kan motvirke denne trenden. Framtidsombudet vil være en politisk uavhengig institusjon med mulighet og kompetanse til å etterse at norsk politikk har et langsiktig perspektiv og ikke vil gå på bekostning av kommende generasjoners muligheter.» Les mer om saken på Spires nettsider.