Bedre – ikke mer transport

Foreningen For Jernbane har kommentert Norsk Transportplan (NTP), og innleder med et kjent Gandhi-sitat: «The World is big enough for every man’s need, but not for every man’s greed». Målet med ny NTP må være bedre transport, ikke mer transport, sier de. «Å overføre transport fra luft og veg til skinner vil etter vårt syn være et viktig og tydelig grep.» Den norske jernbanen er europamester i enkeltspor med en andel på 95 prosent. Mange av strekningene er mer enn hundre år gamle og sterkt forsømt. For Jernbane tar til orde for en større planmessig innsats for klimakutt i samferdselssektoren, i pakt med togradersmålet. Les høringsnotatet.

Spre klimavett,
del denne saken!