Krever valgkamp med klimafokus

Ved inngangen til det nye året har Fædrelandsvennen (Kristiansand) satt av hele førsteside og en fyldig reportasje, til kampanjen Klimavalg 2013, som nå har hele 40 deltakende organisasjoner. «Innen neste stortingsperiode er over, er det sannsynligvis for sent å nå togradersmålet. Vi har en alvorlig tidsklemme, og må handle nå. Norske politikere gjør altfor lite», sier Svein Tveitdal, tidligere FN-direktør og styreleder for kampanjen. Han vil ha en folkebevegelse før stortingsvalget. Kjell Ropstad fra Aust-Agder KrF hilser en mer radikal klimapolitikk velkommen, og lover dette god plass i valgkampen. Også Arbeiderpartiets Kari Henriksen er enig i at klimadebatten må løftes. «Vi skal ta med oss dette videre og legge vekt på kampanjens krav», sier hun.

Se også helsides oppslag i Agderposten 02.01.2013. 

Spre klimavett,
del denne saken!