Anlegger sak mot den nederlandske stat

Urgenda
Den verdenskjente klimaforskeren James Hansen til venstre i bildet, er en viktig støttespiller for Urgenda. Til høyre advokat Roger Cox, forfatter av "Revolutie met recht".

Muligheten for å bruke lovverket for å presse gjennom en mer ansvarlig klimapolitikk har vært diskutert også i Norge. I Nederland skjer det. Der vil miljøstiftelsen Urgenda  nå gå rettens vei for å tvinge fram tiltak som monner. Når regjeringen svikter og lar seg styre av særinteresser, må domstolene ta ansvar og sikre befolkningens og kommende generasjoners rettigheter, mener Urgenda og deres jurister. Blant støttespillerne deres er også den verdensledende klimaforskeren James Hansen, som lenge har hevdet at politiske ledere svikter sin lovpålagte plikt til å hindre farlige menneskapte klimaendringer.

40 prosent utslippskutt innen 2020

I november 2012 sendte Urgenda et brev til statsministeren hvor de ber ham om å erklære offentlig at den nederlandske stat skal gjøre alt som er nødvendig for å sørge for at utslippene av klimagasser i 2020 faktisk skal bli redusert med 40 % i forhold til utslippene i 1990.

At en slik reduksjon er nødvendig har den nederlandske regjering anerkjent og stadfestet, noe som kommer frem av en lang liste med vedtak og avtaler ramset opp i brevet. Det understrekes at regjeringen ikke kan dekke seg bak EUs utilstrekkelige klimamålsetninger, men har et selvstendig ansvar og forpliktelse. Les brevet her (engelsk versjon).

Domstolene kan tvinge regjeringen 

I sitt svar til Urgenda peker regjeringen på at klimaproblemet er globalt, og at det som først og fremst trengs er samordnete internasjonale tiltak. Det har ingen hensikt å ”gå for langt foran troppene”, som hollenderne sier. Ensidige nasjonale tiltak kan også føre til at bedrifter lekker ut av landet.

Svaret viser at regjeringen ikke tar klimaproblemet på fullt alvor, mener Urgenda som nå forbereder en større rettssak mot den nederlandske stat. Inspirasjonen til å bruke domstolene har de fått fra juristen Roger Cox som i sin bok Revolutie met Recht  argumenterer for at eksisterende lovverk byr på tilstrekkelig med muligheter til å tvinge staten til å ta et større ansvar. Når de folkevalgte svikter, må domstolene «avpolitisere» klimaspørsmålet og tvinge gjennom de nødvendige tiltak, mener han.

 

Spre klimavett,
del denne saken!