Verdensbanken: Skru ned varmen!

«Det er mitt håp at denne rapporten sjokkerer oss til handling», skriver Dr. Jim Yong Kim, president i Verdensbanken, i bankens oppsiktsvekkende klimarapport som ble lagt fram nylig: Turn down the heat. Den beskriver hva slags verden vi kan vente oss dersom det blir 4 grader varmer – slik situasjonen kan bli før slutten av dette århundret, gitt den nåværende utilstrekkelighet og manglende konsekvens i global klimainnsats.

Besteforeldreaksjonen vil bidra til å gjøre den viktige rapporten bedre kjent for et norsk publikum. Forfatter Mette Newth har oversatt forord og sammendrag. Professor ved Cicero Hans Martin Seip presenterer og vurderer rapportens hovedfunn.

Mot en fire graders verden

Verdensbankens rapport er en krass påminnelse om at klimaendringer påvirker alt. Fortsatt er det teknisk og økonomisk mulig å begrense oppvarmingen til to grader eller mindre, understrekes det. Men pilene peker mot tre og en halv til fire grader.  Det kan bli ytterst dramatisk allerede om femti år, med ekstreme sommertemperaturer i folkerike deler av verden, mangel på mat og ferskvann, hyppigere og større oversvømmelser, havforsuring og en havnivåstigning som blir umulig å stoppe.

De ulike konsekvenser vil kunne forsterke hverandre og skape enda farligere endringer. Det gis ingen garanti for at tilpasninger til en 4 graders verden er mulig. Hele samfunn, byer og land vil kunne oppleve alvorlige ødeleggelser og sammenbrudd. «Men risikoene vil i mange tilfelle være ulikt fordelt. Det er høyst sannsynlig at de fattige vil lide mest, og det globale samfunnet kan bli mer splittet og urettferdig enn i dag.»

Å hindre en slik utvikling er ikke bare moralsk nødvendig, skriver Verdensbanken, det er også god økonomisk fornuft. «Den anslått 4 graders varmere verden må ganske enkelt ikke få lov til å inntreffe – varmen må skrus ned. Det kan bare skje med tidlig og felles internasjonal handling.» Se rapporten på nettsiden til World Bank.

Internasjonale stemmer i debatten

Verden trenger en ny visjon om klimarettferdighet som setter mennesker og menneskerettigheter i sentrum, som arbeider for likeverd, og som beskytter de mest sårbare. Jeg håper Verdensbankens økte fokus på behovet for effektiv handling, i denne kritiske situasjon for det globale klimaet, også vil føre til en global dialog som legger slike perspektiver til grunn. Mary Robinson, tidligere president i Irland og tidligere FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Mens det globale samfunnet snakker om maksimalt 2˚C temperaturøkning, understreker denne betimelige rapporten fra Verdensbanken muligheten for 4˚C i dette århundret. Den viser hvordan vi, det internasjonale samfunnet, fortsetter å svikte våre barnebarn. Ønsker vi virkelig å overlate fremtidige generasjoner en verden av dødelige tørke, oversvømte havnebyer, og tap av uvurderlig biologisk mangfold, inkludert korallrev verden over? Jeg vil på det varmeste anbefale denne skjellsettende rapporten til alle som er opptatt av klimaendringene, som uten tvil er det 21. århundres største felles utfordring. Verden, har fortsatt tid til å gjennomføre en ny politikk, tilpasse kursen, og forhindre de farligste utslagene av klimaendringene. Kofi Annan, tidligere generalsekretær i FN.

Spre klimavett,
del denne saken!