Baksiden av ”oljeeventyrets” medalje

«Vanlige mennesker begynner å forstå at deres barnebarn må leve med de ødeleggende følgene av vår ustoppelige oljejakt», skriver Bente Bakke og Mette Newth fra Besteforeldreaksjonen i en kommentar til Aftenpostens nyhetsoppslag om «det nye oljeventyret» i USA: utnyttelse av gass- og oljeholdig skifer. Det skjer uten hensyn til det vi vet om at mye av petroleumsressursene må bli liggende i bakken. Metoden som brukes, såkalt «fracking» koster dyrt også for lokalt naturmiljø og helse, «Stadig flere land er negative til fracking, som allerede er forbudt i Frankrike, Bulgaria, og i deler av USA, Canada, Sør-Afrika og Sveits. Tyskland har stoppet all skifergassaktivitet mens miljøkonsekvensene utredes.» Les hele innlegget i Aftenposten 03.01.2013.

Spre klimavett,
del denne saken!