Hvor bra er elbilen for klimaet?

Ressursøkonom Bjart Holtsmark (SSB) har skapt debatt om elbiler som klimatiltak. I Norge kan vi kjøre rundt på «rein vannkraft». Men regner vi med en «global elmiks» med betydelig innslag av kullkraft, blir bildet adskillig mindre lyst.

Han blir imøtegått av Lars Risan fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), i en artikkel i forskning.no. «Holtsmark kan sin økonomi og regner med sikkerhet om dagens tilstand. Når han fører sine tall inn i framtiden tenker han imidlertid for statisk.»

Teknologiutvikling

«De siste 20 årene har batterier blitt omtrent 7 % mer effektive per år», skriver Risan. «Det er høyst sannsynlig at batterier vil fordoble effekten pr. vekt og volum minst to ganger til, over de neste 20 årene. Dette gjelder også for solceller: teknologiske nyvinninger er under utvikling, og det er rimelig å vente seg både en fordobling i effektivitet og minst en halvering av kostnadene de neste 10 årene.» 

Kullkraft derimot, har hentet ut det meste av sin effektiviseringsgevinst, mener han, og kommer ikke til å bli vesentlig mer effektiv de neste 30 årene.

Bilen som «myte»

Etter 2. verdenskrig har bilen vokst fram som et av de sterkeste symbolene på «the American way of life».  Ingen amerikansk president har de siste 30 årene gått med på klimatiltak som innebærer økt bensinpris i USA. No way!

Risan mener at klimapolitikken for å lykkes bedre, trenger å forene seg med den moderne drømmen om det gode liv, myten om bilen og friheten. «Det finnes et nettverk som gir liv til den myten i dag. Det er et nettverk som består av oljeindustriens mektige personer såvel som av tusenvis av bensinstasjoner.» Han tror elbilen kan kapre denne drømmen. Utviklingen av batteriteknologien betyr at vi innen overskuelig framtid får elbiler med dobbelt og tredobbelt så lang rekkevidde som dagens. «Da kjøper man ikke lenger elbil fordi den er ‘grønn’, men fordi den er bedre og mer praktisk.»

Les Holtsmarks artikkel her: http://www.ssb.no/filearchive/HoltsmarkElbil2012.pdf

Les Risans artikkel her: http://www.forskning.no/artikler/2012/desember/342055

Spre klimavett,
del denne saken!