Svanemerket sier nei til tjæresand

Svanemerket har utviklet krav til drivstoff for å stimulere en overgang til drivstoff som er basert på fornybare ressurser og som har minst mulig negativ miljøpåvirkning. Drivstoffet kan være laget av en blanding av vegetabilske og fossile råvarer. Men da må de fossile råvarene ikke komme fra kull, skifergass, skiferolje eller tjæresand.

Tidligere har en rekke organisasjoner engasjert seg mot Statoils tjæresandvirksomhet, og krevd at regjeringa setter ned foten.

Biodrivstoff

I debatten om biodrivstoff, basert på vegetabilske råvarer, har det vært trukket fram negative virkninger som konkurranse med matproduksjon m.v. Svanemerkets krav tar hensyn til slike forhold og har høy grad av sporbarhet og strenge krav til produksjonen. Drivstoffet skal være basert på bærekraftig dyrking og tar hensyn til sosiale forhold.

– Vi mener det er mulig å produsere drivstoff basert på vegetabilske råvarer og samtidig ta hensyn til både mennesker og miljø, sier direktør Alvhild Hedstein i stiftelsen Miljømerking.

Mer om saken på nettsidene til Svanemerket.

 

Spre klimavett,
del denne saken!