Akselererende stigning i havnivået

Vannstanden i Bergen kan stige med 80-100 cm i løpet av dette hundreåret. Det viser en ny studie utført av klimaforskere i Bergen.

Ifølge forskerne fra Bjerknessenteret og Nansensenteret vil havnivåstigningen akselerere mot slutten av århundret. I andre halvdel av århundret vil forventet havstigning gi økende utfordringer for eksisterende infrastruktur, veier, bygninger, elektriske installasjoner og avløp.

Tre millimeter i året

Verdens havnivå stiger i dag med rundt tre millimeter i året, noe som er dobbelt så raskt som gjennomsnittet i forrige århundre. I Norge hever landet seg fremdeles etter siste istid, da landet ble presset ned av ismassene. I dag er bidragene fra hav- og landstigningen langs vestlandskysten omtrent like store, men med økt global oppvarming vil altså vannstanden nå nye høyder.

Hvis de menneskeskapte utslippene av klimagasser avtar raskt, vil havstigningen ikke representere noen stor utfordring sammenlignet med dagens nivå. Hvis utslippene fortsetter å øke, vil imidlertid hele norskekysten bli rammet.

For Oslo vil havnivået om hundre år ha mindre konsekvenser enn på Vestlandet. I hovedstaden foregår landhevingen raskere enn i Bergen, og vannstanden i Oslofjorden beregnes å øke med opptil 50 cm hvis klimagassutslippene fortsetter å øke.

Rapporten: «Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten.» 

Se også artikkel i Klima nr 5/2012: «Uhyre vanskelig å stanse havnivåstgningen«

Spre klimavett,
del denne saken!