Aktuell debatt: pes for klimadirektøren

«Så saget de av grenene de satt på. De gjorde erfaringer med hvordan man kunne sage enda fortere. De fór med et brak ned i dypet, og de som så dem, ristet på hodet mens de saget videre.» Bertolt Brechts ord rant meg i hu da jeg leste intervjuet med Statoils klimadirektør i Dag og Tid, skriver filosof Arne Johan Vetlesen. Han får følge av Helge Drange ved Bjerknessenteret: «Statoil må gjerne forsvara eiga verksemd med at verda treng energi. Men å argumentera for at all Statoil-aktivitet er i tråd med togradersmålet, er ei misforståing. Klimaendringane er drivne av naturlovene, ikkje retoriske grep eller omsynet til kortsiktig avkasting.» 

Les kommentarar og svar til intervjuet med Statoils klimadirektør, Dag og Tid 26. oktober. 

Se også nyhetssak publisert i går: «Bensin på bålet«

Spre klimavett,
del denne saken!