Aktuell debatt: om olje, økonomi og etikk

I en kronikk i Aftenposten spør olje- og energiminister Borten Moe: «Bør plattformene stenges og supplybåtene ligge til kai for å avkjøle norsk økonomi?»  Det vil være umulig å forsvare også moralsk, hevder han – og får svar fra Bente Bakke, medlem av styret i Besteforeldreaksjonen, som minner om tørke og matmangel verden over og sammenhengen med stadig økende klimagassutslipp.

Økonomisk og moralsk uforsvarlig

– Når profilerte økonomer ber Regjeringen begrense oljeinvesteringene gjennom køordninger og lignende for å dempe aktiviteten, vitner det etter mitt skjønn om en svært grunn analyse», skriver Ola Borten Moe (3. august). – Min fremste oppgave som statsråd er å bidra til en så høy ressursutnytting som mulig. For hvert prosentpoeng vi øker utvinningsgraden på sokkelen skaper vi verdier for mange hundre milliarder kroner. Investeringene må gjøres nå. Dersom vi utsetter slike utbygginger vil ressurser gå tapt, og det norske samfunnet går glipp av enorme verdier. Moralsk og etisk vil dette være umulig å forsvare. Les hele kronikken.

Olje eller mat, hva er viktigst?

– Tør vi virkelig ta opp stadig mer olje? spør Bente Bakke i sin kommentar i Dagsavisen. – Dagens ekstremvær med hetebølger og tørke eller store nedbørsmengder og flom blir av stadig flere forskere koblet til klimaendringer på grunn av menneskeskapte utslipp av klimagasser. Denne sommeren ligger det an til alvorlig avlingssvikt over store deler av verden. Oljeminister Ola Borten Moe sier at norsk oljeindustri må fortsette sitt høye aktivitetsnivå for å bidra til å dekke verdens energibehov og løfte folk ut av fattigdom. Men fattige menneskers første og største behov er mat. Oljen til Borten Moe kan ikke fylle magene deres når avlingene svikter på grunn av klimaendringer.

– Borten Moe er også energiminister. Han burde aktivt støtte norske prosjekter for utvikling av ny, fornybar energi i stedet for å fortsette råkjøret med å øke utvinningen på norsk sokkel. Dette gjør det ikke bare umulig å nå målene i regjeringens klimamelding. Lønnspresset i norsk økonomi blir for stort og til alvorlig skade for norsk landbasert industri, som våre barnebarn skal leve av i framtida. Les Bente Bakkes kommentar.

Se også oljearbeider Christopher Birknes: «Vi må komme oss ut av avhengigheten. Det gjør vi ikke med å sette alle ressurser i oljenæringen (…) Modererer vi oss kan vi fortsette oljeeventyret enda noen tiår. Lofoten og Vesterålen er til våre barnebarn, når teknologien er på plass for en mer miljøvennlig utvinning.» Les hele innlegget i Aftenposten.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*