Klimaforskere mot rørledning

Keystone

I et brev til Obama-administrasjonen ber ti av USAs fremste klima-forskere, blant dem James Hansen, om at klima blir nøye vurdert i forbindelse med den planlagte Keystone Pipeline som skal føre olje fra tjæresand i Canada til amerikanske forbrukere. Myndighetene vil vurdere konsekvenser for rekreasjon, landskap og støy. «Dette er alt sammen viktig, men å utelate konsekvensene for klima er verken fornuftig eller troverdig», skriver forskerne.

«Keystone er den største miljøsaken i Obamas første periode. Mange protestert og marsjert og gått i fengsel for å vise sin bekymring for klimaeffektene av tjæresand,» sier May Boeve, direktør for den internasjonale klimastiftelsen 350.org. «Det ville være parodisk og ytterst uklokt dersom dette nå ikke blir tatt med i konsekvensvurderingen.» En koalisjon av amerikanske miljøorganisasjoner, inkl. National Wildlife Federation og Sierra Club er i gang med en stor underskriftsaksjon for å støtte opp om kravet fra forskerne.

Full text of the letter:

July 17, 2012

Dear Secretary Clinton,

We are writing to ask that the State Department conduct, as part of its evaluation of the Keystone XL pipeline proposal, a serious review of the effect of helping open Canada’s tar sands on the planet’s climate.

At the moment, your department is planning to consider the effects of the pipeline on “recreation,” “visual resources,” and “noise,” among other factors. Those are important—but omitting climate change from the considerations is neither wise nor credible. The vast volumes of carbon in the tar sands ensure that they will play an important role in whether or not climate change gets out of hand; understanding the role this largescale new pipeline will play in that process is clearly crucial.

We were pleased that President Obama saw fit to review this project more carefully; it would be a shame if that review did not manage to comprehensively cover the most important questions at issue.

 

Spre klimavett,
del denne saken!