Den fossile bobla

boble

Er fossil energi en finansiell boble som vil sprekke hvis verden klarer å møte klimatrusselen? Den kjente amerikanske aktivisten og journalisten Bill McKibben har skrevet en artikkel om spørsmålet i Rolling Stone Magazine som bør studeres nøye i oljelandet Norge, mener Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse og redaktør i magasinet Energi og Klima.

Bill McKibben har skrevet flere bøker om klima- og miljøspørsmål, og er grunnlegger av den internasjonale klimastiftelsen 350.org. I artikkelen i Rolling Stone Magazine hevder han at de globale fossilinteressene er det største hinderet for å få kloden over på en kurs som begrense den globale oppvarming til maksimum to grader, slik det internasjonale samfunn er enig om.

«I dette har han naturligvis helt rett», skriver Bjartnes (bildet). «Regnestykket er enkelt. Skal utslippene ned, må det brukes mindre fossil energi. Da forsvinner livsgrunnlaget for mye av den fossile energiutvinningen. Land og selskaper som lever av å produsere og selge olje, kull og gass vil bli taperne (…) Det vil være kortsiktig og uansvarlig om ikke norske politikere tar dette innover seg – både når det gjelder forvaltningen av de norske petroleumsressursene og av finansformuen som petroleumsutvinningen har gitt oss.» Les hele artikkelen i Energi og Klima.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!