Sjokkert over norsk oljepolitikk

oljeplattform

På et frokostmøte i Oslo 7. juni stilte Framtiden i våre hender spørsmålet: «Er olje viktigere enn klima?» Cecilie Mauritzen, nyslått direktør i CICERO Senter for klimaforskning deltok, og ble ganske overrasket da OEDs statssekretær sa at oljeindustrien ikke kommer til å trappe ned sitt virke før ny teknologi nærmest presser den ut. Les mer om møtet og Cicero-direktørens reaksjoner.

Spre klimavett,
del denne saken!