Flere klimaskeptikere i Norge

Mens 97 prosent av forskerne støtter FNs klimapanel mener hver tredje nordmann at klimatrusselen er overdrevet. Enda flere mener global oppvarming kun skyldes naturlige variasjoner. Det viser en spørreundersøkelse som er utført av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Andre undersøkelser har vist at ordførere og lokalpolitikere står lengre fra vitenskapen enn deres velgere.

Tror ikke på vitenskapen

Klimaskepsis er mer utbredt blant nordmenn enn det man tidligere har antatt. Andelen klimafornektere som helt avviser klimavitenskapen er riktignok bare i underkant av ti prosent, men rundt fire av ti er helt eller delvis enig i utsagnet om at «alvorlighetsgraden ved klimaendringer blir overdrevet», sier SIFO-fordskerne Eivind Stø og Marthe Hårvik Austgulen til Bergens Tidende.

SV og V-velgere er mest overbevist om at klimaforskerne har belegg for sine konklusjoner om menneskeskapt oppvarming av kloden. Frp-sympatisørene er klart mest skeptiske. Folk med høyere utdanning er mindre klimaskeptiske enn folk med lavere utdanning.

Den høye andelen tvilere representerer en utfordring for myndighetene når de skal utforme en effektiv politikk for å redusere utslippene av CO2 og andre drivhusgasser.

Når de skal forklare utbredelsen av klimaskepsis i befolkningen, trekker Stø og Austgulen fram flere faktorer, både kunnskapsmangel og forskjeller i ideologi og verdenssyn. Mange tenker nok også at «hvis dette er så alvorlig, hvorfor gjør ikke politikerne noe med det?». Folk får lite drahjelp av myndighetene i kampen mot klimaendringene, sier de.

Ordførerne mer skeptiske enn folk flest

I 2007 var det 55 prosent av ordførerne som hadde store grad av tiltro til FNs klimapanel, i 2010 svarte 40 prosent det samme. Resultatet kommer fram av Ordførerundersøkelsen  2010 fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Den  viser at ordførerne heller ikke er særlig bekymra over hvilke følger klimaendringene vil få for kommunen deres i framtida.

 

Spre klimavett,
del denne saken!