Regjeringen må stoppe Statoil

Tars sands
Også tjæresandutvinning kan forenast med togradersmålet, meiner klimadirektøren.

«Regjeringen later som det ikke er motsetninger mellom rask utvinning av alle kjente norske olje- og gassressurser og en bærekraftig klimapolitikk. Den sier som Ole Brumm, ja takk begge deler.» Dette skriver Inge Johansen som er tidligere styreleder i Statoil og tidligere FN-direktør Svein Tveitdal i en kronikk Stavanger Aftenblad 20. februar. De mener Norge må gå foran og legge begrensninger på utvinningen og bruken av fossil energi.

Spre klimavett,
del denne saken!