Rådsmøte 2011 på Sørmarka

Radsmote 2011

Besteforeldreaksjonens nasjonale råd, med delegater fra hele landet var samlet til møte på Sørmarka 2-3 september for å drøfte aktuelle klimapolitiske problemer, og for å planlegge den videre virksomheten. I en felles uttalelse understrekes det at et hovedmål er å bidra til at valget i 2013 resulterer i at vi får et storting og en regjering som fører en aktiv politikk for å sikre våre barnebarn og deres etterkommere en trygg og levelig fremtid på jorden.

Besteforeldreaksjonen etterlyser en nasjonal plan som på forpliktende måte sørger for å redusere klimautslippene og vår avhengighet av fossile ressurser. Vi trenger en klimalov som kan gi rammer for framtidsrettede beslutninger. Oljefondet må brukes til å redusere utslipp både hjemme og ute, og Statoil må trekkes ut av oljesandprosjektet i Canada.

Hilsen til rådsmøtet: Vår kanadiske søsterorganisasjon For Our Grandchildren sendte sin hilsen i form av en videofilm om besteforeldres ansvar og oppgaver.

Om kvelden: Birgitte Grimstad holdt intimkonsert for et lydhørt publikum.

Sagt på rådsmøtet:

Tidligere finansminister Per Kleppe slo fast at økonomer tenker for snevert og har for mye makt over de politiske beslutningene. Det vestlige økonomiske systemet har spilt fallitt, og har problemer med å takle de utfordringene vi nå står overfor.

Bernt H. Lund: Forslagene fra den grønne skattekommisjonen (der han var leder) ble bare lagt i en skuff. Det var meget skuffende. Men nå er det på tide å ta dem fram igjen.

Gunnar Skirbekk: Systemendring og forbruksendring må være stikkord for Besteforeldreaksjonen. Et forslag: Besteforeldreaksjonen tar til orde for skoleuniformer – for å reise en debatt om forbrukersamfunnet og skolens ansvar.

Otto M. Martens: Jeg tror det er nødvendig å bygge allianser også til næringslivet og tekniske fagmiljøer. Det er her mye av makten sitter, og jeg vet av erfaring at de er åpne for dialog og samarbeid.

Sigbjørn Grønås: Kyotoavtalen har ikke gitt resultater – utslippene har økt med etter Kyotom enn før. Det er åpenbart at nye virkemidler må til. Framfor alt må det koste mye mer å forurense!

Kirsten Limstrand: Vi må huske at det er flere måter å påvirke opinionen. Mange forskjellige virkemilder må brukes – og ikke glem kultur og musikk!

Werner Christie: Jeg tror vi trenger en mer positiv tilnærming til problemene. Det kan lett bli for mye svovelpreik. Vekstdebatten må nyanseres, vi må stoppe den farlige veksten, men folk skal ikke slutte å ha det bra av den grunn!

Spre klimavett,
del denne saken!