Tromsø: Vendepunkt – seminar om oljefri framtid

 • DATO: 
  12/03/2016 - 13/03/2016
 • Klokkeslett: 
  lørdag kl 08:00 til søndag kl 13:00
 • STED: 
  Storgata 5, 3.etasje
 • Hvilke konsekvenser får Paris-avtalen for norsk oljeboring?
 • Hva skal vi leve av etter oljen?
 • Og hvordan kan vi egentlig bidra til et grønt skifte?

Naturvernforbundet inviterer alle medlemmer og interesserte til Tromsø for å lære mer, og diskutere hvordan vi skal sikre varig vern av våre sårbare havområder – og samtidig bidra til overgangen fra fossil energi til et lavutslippssamfunn.

Påmeldingsfrist: 1.mars, til fagrådgiver Helga Lerkelund på hl@naturvernforbundet.no  Tlf 994 24 047

Program:

Lørdag
09.00: Framtida for oljenasjonen Norge etter Paris-avtalen Silje Lundberg, nestleder i Naturvernforbundet
09.30: Norsk oljeproduksjon fra et globalt klimaperspektiv Knut Einar Rosendahl, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
10.30: Det svømmende oljefondet Bente Aasjord, rådgiver i Fagforbundet
11.30: Hvorfor det er viktig å skille mellom grønn og økologisk økonomi Professor Dr. Oecon. Ove Jakobsen – Senter for økologisk økonomi og  etikk, Nord universitet
12.30: Lunsj
13.00: Vardebrenning for et oljefritt LoVeSe
14.00: Klimaendringer og naturverdier i Barentshavet Cecilie Von Quillfeldt, Norsk Polarinstitutt
15.00: Sviket mot Barentshavet – om norsk oljeforvaltning Helga Lerkelund, fagrådgiver i Naturvernforbundet
16.00: Slaget om LoVeSe Bente Lorentzen, leder av Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
19.00: Middag og sosialt

Søndag
08.00: Frokost
09.00: Hvordan overbevise en AP-politiker? Ragni Løkholm Ramberg
10.00: Stortingsvalget 2017 – hvordan vinne?
– Planer fremover
– Idémyldring på kampanje
12.00: Lunsj
13.00: Avreise

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!