Bergen: foredrag om økonomi og klima

  • DATO: 
    10/03/2016
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 19:30
  • STED: 
    Bergen kunsthall, Rasmus Meyers allé 5. 2. etasje.

s10099Klimapolitikk fra en økonoms ståsted: mangler ord eller handling?

Foredragsholder Gunnar Eskeland er professor i miljøøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Eskeland har også bakgrunn som forsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Han har arbeidet mye med internasjonale tema knyttet til økonomisk politikk og bærekraftig utvikling, blant annet som medforfatter av World Developement Report 2003 fra Verdsbanken. Andre interesseområder er teknologiutvikling og klimapolitikk, samt politiske spørsmål knyttet til samarbeid mellom nasjoner.

«En av grunnene til at klimapolitikk er vanskelig å selge er at fordelene ligger langt vekk og langt frem i tid. Stemmene bak kan knapt høres og slett ikke telles blant nålevende. En annen grunn er at klimaproblemet gir oppgaver og kanskje inntekter til myndighetene. De som mistenker staten for å ville vokse på godtfolks bekostning kan dermed, bevisst eller ubevisst, avskrive klimaproblemet eller foreslåtte løsninger.» Fra kronikk av Gunnar Eskeland i Dagens Næringsliv 14.02.2014. Les hele kronikken her: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=12064

Møtet er åpent for alle interesserte. Gratis adgang.

Arrangør: Besteforeldrenes klimaaksjon

Spre klimavett,
del denne saken!