Årsmøte Besteforeldreaksjonen Oslo/omegn

  • DATO: 
    15/03/2016
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:30
  • STED: 
    FORUM

Logo_besteforeldre klima_2012Merk: Vi tar dere imot ved utgangsdøra før dere tar heisen opp til ForUMs møtelokale. Programmet er lagt opp slik:

kl 18: Årsmøtesaker
Årsmelding 2015 
kl 18.45-19.15: Pause med kaffe, frukt og kjeks
kl 19.15: Innledning ved Jan Davidsen, leder Pensjonistforbundet: Hva kan pensjonister og besteforeldre bidra med i klimakampen?
kl 20.30: Avslutning

jan davidsen 1«Eldrebølgen blir framstilt som et samfunnsproblem. I virkeligheten er det en stor ressurs og en mulighet. Dagens eldre har utrolig mye å bidra med, Mange av oss har bra økonomi, god helse, god utdanning, en mengde allsidig erfaring ikke minst. Selvfølgelig er folk urolige for framtida, det skulle ellers bare mangle. Men hvis mer av dette kan omsettes i politisk energi, vil vi ikke bare bli bedre til å løse aldersrelaterte samfunnsoppgaver, men også store felles utfordringer som klima. Husk at mange av oss har vært gjennom tider med store omstillinger, vi vet hva det dreier seg om.» Fra intervju med Jan Davidsen januar 2016:
https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=26063

Spre klimavett,
del denne saken!