Sykle for klima – markering på Steinkjer

  • DATO: 
    08/06/2020
  • Klokkeslett: 
    kl 17:00 til kl 19:00

Mandag 8. juni får vi i Besteforeldrenes klimaaksjon besøk av Normann Natland som er nyslått pensjonist og som har lagt ute på sitt livs sykkeltur sørover fra Alta. Her har han bodd og arbeidet denne vinteren – og nå sykler han hjem til Bergen. Han sykler for framtida og for sine barnebarn. På veien driver han bevisstgjørings-arbeid om klimatrusselen, treffer folk, sykler sammen med dem og verve medlemmer til Besteforeldrenes klimaaksjon.

Mer info om prosjektet finner du her: Sykle for klima

– Vi oppfordrer alle som er opptatt av klimatrusselen om å møte opp på Asphaugen hvor vi kl 1700 sykler innover til sentrum. Turen avsluttes på Bystranda hvor vi kl 1800 har en markering av vårt engasjement for klimaet. Korte appeller, der også Normann vil si noen ord.

Hilsen Arne Kvaal, Torgeir Havik og Marit Følling

Spre klimavett,
del denne saken!