Webinar om motorveibygging, natur og klima

  • DATO: 
    09/06/2020
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 20:15
  • STED: 
    På nettet

Arrangør: Naturvernforbundet

Webinaret retter seg mot alle som ønsker å lære litt om utfordringene natur- og miljøvernere landet rundt opplever med stadig nye planer om motorveiutbygging, ikke minst fra Nye Veier AS, som vil bygge masse motorvei, også på strekninger med lav trafikk og god standard fra før.

Hva er konsekvensene for natur og klima? Er slike veier bra for samfunnet, eller fins det bedre løsninger? Hvordan jobber Naturvernforbundets folk med de konkrete sakene?

Arrangementet er gratis og uten registrering av noe slag: Se mer her: På ville veier

Spre klimavett,
del denne saken!