Spire: Seminar om et norsk framtidsombud

  • DATO: 
    28/02/2013
  • Klokkeslett: 
    kl 10:00 til kl 14:00

Sted: Utviklingshuset, Brynjulf Bulls plass 2, 0250 Oslo 

Spire vil presentere rapporten «Framtida teller nå: Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette er Framtidsombud i Norge». 

Sándor Fülöp, tidligere ombudsperson for framtidige generasjoner i Ungarn og Asbjørn Aaheim, forskningsleder ved Cicero vil holde interessante innledninger før vi avslutter med en debatt hvor vi spør: Trosser dagens politikk framtidige generasjoners muligheter til å få dekket sine grunnleggende behov? Har norsk politikk og næringsliv et langsiktig nok perspektiv? Hvordan kan vi bedre norsk innsats for en reell bærekraftig utvikling? 

Programmet for dagen ser slik ut: 

▪    10:00: Andrew P. Kroglund ønsker velkommen

▪    10:05: Siv Maren Sandnæs presenterer rapporten: «Framtida teller nå! Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette er Framtidsombud i Norge»

▪    10:30: Innledning av Asbjørn Aaheim, CICERO: samfunnsøkonomiske følger av av dagens klimapolitikk

▪    11:00: Innledning av Sándor Fülöp, tidligere ombudsperson for framtidige generasjoner i Ungarn

▪    11:30: Lunsj

▪    12:15: Kulturelt innslag av Sarah Ramin Osmundsen, tidligere norgesmester i slampoesi

▪    12:30: Debatt: hvordan ta hensyn til framtidige generasjoner i dagens politikk? Innledere:

*Kjetil Lund, statssekretær i finansdepartementet for Arbeiderpartiet
*Peter S. Gitmark, stortingsrepresentant og utviklingspolitisk talsmann for Høyre
*Mari Gjengedal, Spire
*Asbjørn Aaheim, Forskningsleder ved Cicero

14:00: FerdigSpre klimavett,
del denne saken!