Oslo bispegård: åpen inspirasjonskveld Klimavalg 2013

  • DATO: 
    14/03/2013
  • Klokkeslett: 
    kl 17:00 til kl 20:00

Oslo bispegård, St. Halvards plass 3

Seminarer kl. 19:
Å leve grønnere, ved Lars Ove Kvalbein
Misjonsorganisasjonene og grønne menigheter, ved Lillian Dombestein
Beslutningspåvirkning, ved Kirkens Nødhjelp og Changemaker

Paneldebatt kl. 17:
Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant KrF
Anne Marie Helland, generalsekretær Kirkens Nødhjelp
Svein Tveitdal, leder Klimavalg 2013
Lars Ove Kvalbein, miljørådgiver Bjørgvin bispedømme

Arr: Ressursgruppa for Skaperverk og bærekraft
Arrangementet er GRATIS
PÅMELDING før 11 mars til wef@kirken.no

Spre klimavett,
del denne saken!