Klimavalg 2013: debattmøte Menighetsfakultetet

  • DATO: 
    27/02/2013
  • Klokkeslett: 
    kl 09:30 til kl 15:00

Den norske kirkes nord-sør informasjon, Menighetsfakultet og Changemaker ønsker velkommen til klimafagdag onsdag 27. februar. Hvorfor bør vi sette klima på agendaen i stortingsvalget høsten 2013 – og hvordan gjør vi det? Vi får høre siste nytt fra klimafronten ved tidligere FN-direktør, vi får verktøy og inspirasjon til å skape endring, samt muligheten til å utfordre, lytte til og ansvarliggjøre politikere under paneldebatten! Arrangementet er åpent for alle og er GRATIS. NB: HUSK PÅMELDING til ljd@kirken.no INNEN FREDAG 22. februar.

PROGRAM:
9.30-10.00: Servering av kaffe/te og frukt
10.00-11:00: KLIMAKRISEN ER NÅ! – Svein Tveitdal, tidligere FN-direktør 
11.00-11.30: SLIK SKAPER VI ENDRING – Changemaker v/ Ingebrikt Kvam og Ingrid Aas Borge
11.30-12.15: GRATIS LUNSJ
12.15-13.00: TRO TIL HANDLING – KIRKENS MØTE MED KLIMAKRISEN – Biskop Atle Sommerfeldt 
13.00-13.10: KLIMAKRISEN SOM UTFORDRING TIL MISJONSORGANISASJONENE – Lillian Dombestein, Normisjon
13.20-13.45: Gruppearbeid – forberedelse til paneldebatt – Hva mener partiene?
13.45-15.00: PANELDEBATT med stortingsrepresentanter og dagens aktører. Moderator: Aslak Bonde. 

Spre klimavett,
del denne saken!