Olje i Argentina og Arktis

 • DATO: 
  29/09/2022
 • Klokkeslett: 
  kl 19:00 til kl 21:00
 • STED: 
  Tromsø bibliotek

Latin- Amerikagruppene og Besteforeldreaksjonen i Troms inviterer til seminar:

Olje- og gassindustrien står sentralt i den globale energi- og klimakrisa. Krigen i Ukraina har vist hvor sårbart verdenssamfunnet er når det gjelder tilførsel av energi. Samtidig som mange politikere argumenterer for å forlenge levetiden til fossil energi, fastholder FNs klimapanel at vi er langt over planetens tålegrense for klimagassutslipp. Lokalbefolkningen i områder som er berørt av olje- og gassutvinning protesterer, samtidig som internasjonale aktører – inkludert Norge – utvider sin tilstedeværelse.

 • Hvorfor er olje- og gassutvinning i Argentina omstridt?
 • Hvilke likhetstrekk er det mellom situasjonen i Argentina og Arktis i dag?
 •  Er det mulig å sikre en global energitilførsel samtidig som urfolks rettigheter ivaretas?

Innledere
Hernan Scandizzo, grunnlegger for den argentinske miljøorganisasjonen Observatorio Petrolero Sur (OpSur) som jobber for å spre informasjon om energiutvinning og konsekvensene for lokalsamfunn i Argentina.
Vidar Andersen, konstituert leder av Norske Samers Riksforbund

Deltar i samtale:
*Øyvind Ravna, professor i rettsvitenskap ved UiT Norges Arktiske Universitet
Ingunn Elstad, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon Troms

 

Spre klimavett,
del denne saken!