Klimafrokost om «Klimautvalget 2050»

  • DATO: 
    15/09/2022
  • Klokkeslett: 
    kl 08:30 til kl 10:45
  • STED: 
    Grand Hotel, Oslo

Klimafrokost: Klimautvalget 2050. Hvordan skal Norge nå klimamålene?

Det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke vegvalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Foreløpig er misforholdet stort mellom de uttalte ambisjonene og vedtatte tiltak og virkemidler. Hvilke prioriteringer og avveininger må gjøres for å nå målet?

Mer om arrangementet og påmelding HER

 

Spre klimavett,
del denne saken!