Markering: solidaritet med Pakistan

  • DATO: 
    14/09/2022
  • Klokkeslett: 
    kl 17:30 til kl 20:00
  • STED: 
    Oslo

1.300 har mistet livet i monsunen i Pakistan, som har pågått siden juni. 33 millioner er berørt av katastrofen. Pakistan står for mindre enn 1 prosent av verdens CO2-utslipp, og kan ikke alene ta konsekvensene av klimapolitikken som føres i de rikeste landene..

Vi står i solidaritet med de som lider under klimakrisa nå ved å kreve en reell endring i Norges klimapolitikk. Vi stiller oss bak kravene fra skolestreikene:

🌕 Ingen flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, og skap nye klimavennlige jobber i Norge.

🌕 Øk det norske klimamålet og kutt mer enn halvparten av norske utslipp innen 2030 (minst 53 % kutt nasjonalt innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå).

🌕 Vis solidaritet med det globale sør som rammes av klimaendringene vi er skyld i: Gi mer støtte til finansiering av klimatiltak og klimatilpasning. Støtten må trappes opp til minst 65 milliarder årlig.

🌕 Erklær at vi er i en krisesituasjon for klima og natur, og følg opp med tiltak for å løse krisene.

Vi går sammen i tog gjennom Oslo sentrum mot Eidsvolls plass/Stortinget. Oppmøte kl 17:30 på Grønland utenfor Grønland kirke/kafé Saba.

Arrangement av Mur Filke og Io Alexa Sivertsen
Se mer på Facebook: https://fb.me/e/3pOyBvGyB 

Tilsluttede organisasjoner: Attac, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon

Spre klimavett,
del denne saken!