Klimakafe om Oslofjorden

  • DATO: 
    16/09/2022
  • Klokkeslett: 
    kl 12:00 til kl 13:30
  • STED: 
    Knutepunktet, Moss

Moss og omegn inviterer til klimakafe, og tema denne gangen er igjen tilstanden i Oslofjorden. Fokus vil også være på sprenging av undervannsskjær i Værla som gjøres for å korte ned fergestrekningen Moss-Horten og for å lette adkomst til Moss havn for større skip.

Leder av Østfold Naturvernforbund, Håkon Borch har sagt seg villig til å komme for å innlede og snakke om det arbeidet organisasjonen hans gjør for å snu utviklingen i Oslofjorden.

Vel møtt !

Oslofjorden er nesten livløs, og Skagerak er overgjødslet. Det er på høy tid å gå fra fine ord om vern til aktiv handling. Bilde fra Naturvernforbundet.

Spre klimavett,
del denne saken!