Molde: BKA med valg 2023-stand

  • DATO: 
    03/06/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 10:00 til kl 15:00
  • STED: 
    Molde - Torget

Vi deler ut BKAs nye løpeseddel for å oppfordre
til nødvendige klimavalg – både kommunalt og fylkeskommunalt 11.september.

Husk: Klimaløsningene skjer lokalt!

Vi har 7 år igjen, iflg. FN til å greie å holde klimamålet.

Vi trenger mange med oss i kampen for et levelig klima for etterslekta!

Hilse Oddbjørg Langset, lokallagsleder


 

Spre klimavett,
del denne saken!