Oslo: Hvem har makt i klimapolitikken?

  • DATO: 
    07/06/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 20:30
  • STED: 
    Kulturhuset, Youngsgate 6, Oslo

Klimautvalget 2050 og Fridtjof Nansens Institutt legger fram ny, viktig rapport:
Hvem har makt i norsk klimapolitikk?

Klimapolitikken påvirkes av andre krefter enn klima- og miljømyndighetene. Hvilke aktører utøver makt i sektorer som påvirker klimapolitikken vår? Hvordan påvirker disse interessene og kreftene norsk omstilling til et lavutslippssamfunn?

Sektorinteresser knyttet til petroleum, jordbruk, skogbruk, fornybar energi og andre næringer har stor betydning for valgene politikerne tar i den grønne omstillingen.

Klimautvalget 2050 har spurt 15 samfunnsforskere, som har bidratt med sine perspektiver i rapporten. Denne kvelden får du høre fra ni av dem.

Gå til  program og påmelding

Spre klimavett,
del denne saken!