Oslo: Om solenergi i Afrika

  • DATO: 
    01/06/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 08:00 til kl 10:00
  • STED: 
    Grand Hotel, Oslo

Norsk Klimastiftelse inviterer til klimafrokost:

Hvordan kan Norge bidra til å dekke behovet for solenergi i Afrika og andre utviklingsområder?

Solenergi vokser raskt jorden rundt – hvorfor går det så sakte i Afrika? Hvordan kan Norge bidra til at Afrika får solenergi – fort – slik at klimamålene nås og folk får tilgang til energi? Også land som India, Bangladesh, Filippinene og Vietnam trenger mye ny energi som det fortsatt er økonomisk rasjonelt å dekke med kullkraft. Hvis formålet med å støtte investeringer i fornybar energi er å kutte utslipp raskt – hvilke land og prosjekter bør Norge prioritere?

Mer om arrangementet og påmelding her.

Spre klimavett,
del denne saken!