Klimavalg 2013: nasjonal markeringsdag for klimahandling

  • DATO: 
    24/08/2013
  • Klokkeslett: 
    kl 12:00 til kl 19:30
klimavalgallianselogoLørdag 24. august blir det markeringer og arrangementer over hele landet. Se Nasjonal aksjonsdag. Se også egen facebookside for dagen.
 
Det er konkrete planer i BERGEN, BODØ, FREDRIKSTAD, HAMAR, HAUGESUND, KRISTIANSAND, MOSS, MÅLSELV ,TRONDHEIM. Se oversikt med flere detaljer.
 
Sentral kontaktperson for arrangementene er Thomas Cottis (tlf 90559796). Ta kontakt med ham hvis du ønsker å gjøre en lokal innsats. Plakater, brosjyrer, T-skjorter m.m. er tilgjengelig. Kontakt evt også kampanjesekretær Finn Bjørnar Lund (tlf 41450373)
 
«Hev stemmen!» Stor klimakonsert i Oslo
Friluftskonsert foran Stortinget, på Eidsvolls plass kl 1600-1730. En rekke kjente artister bidrar: http://klimavalg2013.no/wp-content/uploads/2013/04/klimakonsert18_72.pdf
 
Visesanger Birgitte Grimstad er primus motor for konserten, og har valgt en tekst av lyrikeren Sidsel Mørck som motto: «Blå er vår eneste himmel, grønn er vår eneste jord.»
 
Gudstjeneste for skaperverket
Etter konserten er alle velkommen til økumenisk forbønnsgudstjeneste i Oslo domkirke kl 18. Representanter fra Den katolske kirke, Metodistkirken, Frikirken, Frelsesarmeen og Den norske kirke deltar. Preken ved Arnfinn Løyning fra Besteforeldrenes Klimaaksjon og Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Se også Facebookside for arrangement.
 
 
Spre klimavett,
del denne saken!