Kan norsk olje hjelpe verdens fattige?

  • DATO: 
    20/08/2013
  • Klokkeslett: 
    kl 08:30 til kl 10:00
Hva har norsk oljeproduksjon med internasjonal fattigdomsbekjempelse å gjøre? Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender inviterer til frokostmøte og rapportlansering 20. august 2013.
 
Tid: Tirsdag 20. august kl. 08.30. Sted: Litteraturhuset, Amalie Skrams rom.
Debatten arrangeres i forbindelse med at Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp lanserer rapporten: «Norsk olje- og gassproduksjon: Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland.» Rapporten er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå, på oppdrag fra organisasjonene.
 
 
 
Spre klimavett,
del denne saken!