Drammen: Politikerutspørring for ungdommen

  • DATO: 
    28/08/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 12:00 til kl 14:00

Skjermbilde klimavalg

Den lokale Klimavalgalliansen har invitert samtlige politiske partier i Drammen til å svare på spørsmål fra byens videregåendeelever, i Kino City fredag 28.

■ Det er skoleungdommen som skal stå for spørsmålene til politikerpanelet, men arrangementet er åpent for alle.

kom og spør 2Fra Dagsavisen Fremtiden 15 august: «50 års aldersforskjell til tross, Vilde og Turid er hjertens enige: Det finnes ingen planet B! Nå inviterer de byens unge til klimapolitisk utspørring. Heldigvis ser det ut til at stadig flere skjønner hvor viktig klima er, men for å få saken mer opp på den lokale dagsorden håper vi de unge er nysgjerrige på hva slags klimapolitikk de forskjellige partiene faktisk står for, sier Turid Lilleheie (67), fra Besteforeldrenes klimaaksjon. Hun og Vilde Solberg (17), fra Fremtiden i våre hender, håper elevene fra de videregående skolene har mye de ønsker å spørre lokalpolitikerne om under utspørringen de arrangerer .»

 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!