Klimafrokost om kommuner og klimapolitikk

  • DATO: 
    01/09/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 08:00 til kl 10:00

Er kommunestyrene nøkkelaktører for store klimakutt?

Norske kommuner er til sammen gedigen eier og innkjøper og har dessuten en nøkkelfunksjon som planmyndighet og lokal koordinator. Hvordan kan kommunene bidra til å kutte Norges CO2-utslipp?

Norsk klimastiftelse inviterer til klimafrokost om viktig tema.
Sted: OSLO, KS Agenda Møtesenter
Mer informasjon og påmelding her: http://klimastiftelsen.no/aktiviteter/kommunerogklima

klimastiftelsen

Spre klimavett,
del denne saken!