Bergen: klimakafé med perspektiv fra FNs klimapanel

  • DATO: 
    27/11/2014
  • Klokkeslett: 
    kl 17:30 til kl 19:00
  • STED: 
    Bergen kunsthall, Rasmus Meyers allé 5. Formidlingsrommet «Landmark» i 2. etasje. -

E JansenEystein Jansen. Hva skjer med klimaet – og hva må gjøres? Perspektiv fra FNs klimapanel.

Eystein Jansen er professor i paleoklimatologi ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Han var den viktigste drivkraften i opprettelsen av Bjerknessenteret for klimaforskning og var senterets første direktør. På få år utviklet han senteret til et av Europas viktigste forskningssenter i sitt slag. Jansen har forsket på tidligere tiders klima, spesielt variasjoner i havets sirkulasjon. Hans forskning er dokumentert til å være på et eksellent internasjonalt nivå. Han er en av hovedforfatterne i FNs klimapanels siste to rapporter om det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringene.

«Nå gjelder det å forstå at det haster, og at vi trenger et virkelig taktskifte i klimapolitikken. Vi har bare noen få tiår på oss før lavutslippsamfunnet må være en realitet.»

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Foredraget begynner kl 18.00. Fra 17.30 er det høve til uformell samtale over en kopp kaffe. Kunstnerisk innslag.

Arrangør: Besteforeldrenes klimaaksjon

Spre klimavett,
del denne saken!