Debatt om klimakutt og kapitalisme

  • DATO: 
    06/11/2014
  • Klokkeslett: 
    kl 20:00 til kl 22:00

Skjermbilde N Klein

Naomi Klein hevder i boka «This Changes Everything» at løsninga på klimakrisa er å endre det økonomiske systemet. Jens Stoltenberg overrakte nylig regjeringen en ny FN-rapport med motsatt konklusjon: klimatiltak og økonomisk vekst kan kombineres.

• Står ideologi i veien for faktiske klimaløsninger?
• Har vi tid til å endre systemet – eller råd til å la være?

MAGNE FLEMMEN, sosiolog, innleder om Naomi Kleins ferske bok «This Changes Everything»

I panelet: MARIUS HOLM, leder i Zero, LAN MARIE NGUYEN BERG,
Miljøpartiet De Grønne og MARIE SNEVE MARTINUSSEN, nestleder i Rødt.

Sted: «Kulturhuset», Youngstorget, Oslo

Spre klimavett,
del denne saken!