Oslo medlemsmøte BKA med foredrag: Hvilke klimatiltak kan monne?

  • DATO: 
    11/11/2014
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:00

Logo_besteforeldre klima_2012Til alle medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon i Oslo og omegn: Velkommen skal alle være til medlemsmøte i Friisgate 6. *

Vi kan glede oss til foredraget av BKA-medlem og klimakonsulent Harold Leffertstra: Viktige klimatiltak og virkemidler som fortjener mer oppmerksomhet, også i Norge.

Fram til mai 2014 var Harold seniorrådgiver i Miljødirektoratet i 15 år med klima som arbeidsfelt. Han arbeidet bl.a. med høring av klimapanelets hovedrapporter i 2001, 2007 og 2013/2014 samt fornybarrapporten i 2012.

Foredraget vil ta utgangspunkt i de siste konklusjonene til FNs klimapanel, og vekten blir lagt på tiltak og virkemidler som virkelig kan monne for å få ned klimagassutslipp, og som hittil har fått altfor liten oppmerksomhet i debatten og pressen. Hvordan kan vi bidra til 2-gradersmålet her i Norge, her og nå? Diskusjon i etterkant vil dreie seg om hvordan Besteforeldrenes klimaaksjon skal nyttiggjøre seg av denne kunnskapen.

Det blir gratis servering av en enkelt rett etter foredraget med mulighet til å kjøpe seg øl og vin.

Det er anledning til å ta med seg andre som er opptatt av klimaspørsmål uten at de er medlem. Det blir også anledning til å tegne medlemskap på stedet.

Vi ber om påmelding til famparr@online.no innen lørdag 8.11 av hensyn til servering.

Med klimavennlig hilsen
Linda Rundquist Parr, leder av Besteforeldrenes klimaaksjon, Oslo og omegn

* Hvordan du kommer deg til bokollektivet i Friisgt. 6:
Vertinnen er Berit Waal med mobilnr. 400 16 375.
Friisgaten er en veistubb mellom Grønland og Tøyen som går parallellt med både Motzfeldts gate og Tøyengata. Den ligger mellom Heimdalsgt og Urtegata. Det er vanskelig med parkering og kollektiv transport anbefales. Bruk t-bane til Grønland, buss 37 til Tøyen gate/Grønlandsleiret eller trikk til Brugata. Fra Grønlandsleiret går man over gaten til Kiwi og swinger til venstre i Motzfeldts gate. Fortsett fram til et lite torg og kryss over til den rosa barnehagen. Derfra opp en liten bakken til Friisgaten og bortover veien til Friisgt. 6. Inngangen er rundt hjørnet der du kan ringe på.

Spre klimavett,
del denne saken!