Banker og klima

 • DATO: 
  30/09/2021
 • Klokkeslett: 
  kl 08:15 til kl 09:15
 • STED: 
  Kulturhuset, Youngstorget 3, Oslo


Hvilke banker er best på klima?

FIVH inviterer til et frokostmøte . Møtet streames også for dem som ønsker det.

OBS! For dem som ønsker å delta fysisk serveres det frokost. For å kunne beregne frokost riktig, ber vi dere registrere interesse i forkant her: http://eepurl.com/hIAOIP

Om frokostmøtet:
Det foregår en rivende utvikling innen finansnæringens klimaarbeid. Finansbransjen har en avgjørende rolle i å finansiere aktivitet som er i tråd med verdens klimamål. Parisavtalen slår fast at det er et mål for avtalen å gjøre finansstrømmene forenelige med en bane mot lavutslippsutvikling. Hvordan står det egentlig til med de norske bankenes innsats?

Det siste året har vi sett at banker stadig lanserer nye strategier, mål og planer for å dreie aktiviteten sin i mer klimavennlig retning. Det kan være vanskelig for den jevne bankkunde å holde oversikt over hvor ambisiøse bankene er og hva som er de mest effektive virkemidlene. Vi får stadig spørsmål om troverdigheten i bankenes klimaarbeid. Når kundene bryr seg om klima, blir det et konkurransefortrinn å ha være en klimavennlig bank. Derfor utfordrer vi 6 banker til å utdype hva de gjør. Med dette frokostmøtet ønsker vi å tydeliggjøre forskjeller og rydde i ulike initiativer, metodikker og standarder.
Hvem er best på klima?

Panelet vil bestå av representanter fra

 • Handelsbanken
 • Sparebank1 Østlandet
 • KLP
 • Nordea
 • DNB

Diskusjonen ledes av Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Det blir mulig til å stille spørsmål fra salen.

Spre klimavett,
del denne saken!