Global Klimastreik Tromsø

  • DATO: 
    24/09/2021
  • Klokkeslett: 
    kl 11:00 til kl 12:00
  • STED: 
    Ved rådhuset Tromsø

Arrangører: FIVH, Spire, Besteforeldrenes klimaaksjon

Se også Facebook

24 september vil vi i Tromsø stå sammen med resten av verden i en global klimastreik. Verden har blitt enige om at vi skal prøve å begrense global oppvarming til under 1,5 grader, og i alle fall under 2 grader, men vi beveger oss nå mot nå mot en oppvarming på 2,7 grader. Dette vil ha katastrofale konsekvenser. Samtidig så fremhever klimakrisen andre eksisterende globale-, og nasjonale urettferdigheter, som gjør at svakerestilte blir stående foran en mye større byrde enn andre.

Vi mener derfor at vi burde måte opp foran rådhuset i Tromsø denne fredagen å streike sammen med resten av verden, å vise at dette ikke er akseptabelt. Alle og enhver er ønsket til å komme å streike sammen med oss, fra barn og unge til voksne og eldre. Fordi det skal ikke kun være barnas ansvar å «redde verden», men et samarbeid mellom alle, for å løse et allment problem! Sammen kan vi skape en sterkere klimabevegelse, og en verden som er trygg for fremtidige generasjoner.

Så langt er det registrert over 1200 klimastreiker globalt. Her kan du se hvor, og lese mere om streiken https://fridaysforfuture.org/September24/

Greta Thundberg sin organsisajon Fridays for the future (Skolstrejk för klimatet) har satt ned flere krav som vi ønsker å stille oss bak:
1. Det globale nord må kutte sine utslipp drastiske gjennom å gå bort fra fossile brensler. Vi trenger konkrete planer og årlige karbon mål for å sikre at vi når et null-utslipps samfunn hvor rettferdighet og likestilling tas hensyn til.
2. Land som har gjort seg rike og innflytelsesfulle via et høyt historisk klima utslipp må ta ansvar for sine utslipp og gi større støtte til nasjoner som rammes av klimaforandringene.
3. Skape et genuint globalt samarbeid som sørger for at alle land kan bekjempe COVID-19 igjennom å sikre en jevn fordeling av COVID-19 teknologi som å fjerne restriksjoner på vaksine patenter
4. Anerkjenne klimakrisens påvirkning på menneskers sikkerhet og få rettigheten til å søke som klimaflyktning nedført i internasjonal lov
5. Anerkjenne viktigheten til ulike folkegruppers liv og kultur, og få en internasjonal lov mot permanent ødeleggelse av økosystemet (Ecocid)

For å ta hensyn til korona tilstanden i Norge er det også ønskelig at
• folk med symptomer heller blir hjemme, men gjerne viser støtte digitalt
• Alle som møter opp holder 1 meters avstand fra hverandre, med mindre man deler kohort

Ellers er det bare å ta med plakater og bannere for å vise hva dere tenker og ønsker å utrykke dere om. Vis din misnøye og utålmodighet. #ClimateStrike #Fridaysforthefuture #Global #UprootTheSystem

Alle vi i Spire Tromsø, Framtiden i Våre hender Nord og Besteforeldrenes klimaaksjon ser frem til å møte dere!

 

Spre klimavett,
del denne saken!