Klimakvarter om negative utslipp

  • DATO: 
    08/10/2021
  • Klokkeslett: 
    kl 12:00 til kl 12:15
  • STED: 
    På nettet

Arrangør: Norsk Klimastiftelse

De fleste utslippsframskrivinger mot 2050 som leder til netto null, baserer seg på negative utslipp. Men hva menes egentlig med negative utslipp – og er det realistisk at det blir en klimaløsning i stor skala? Hvilke teknologier er det man i så fall snakker om?

Mer info og påmelding HER
Spre klimavett,
del denne saken!