Bærekraftig utvikling: partipolitisk debatt

  • DATO: 
    25/04/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 10:00 til kl 11:30
  • STED: 
    Miljøhuset Oslo

Forum for miljø og utvikling ønsker velkommen til partipolitisk debatt:
Sammen for bærekraftig utvikling. FNs bærekraftsmål og Norge – hvordan kommer vi i mål?

Politisk ledelse og partiene møtes til debatt dagen etter Stortingets høring om Utviklingsmeldingen: Vi er den første generasjon som kan avskaffe ekstrem fattigdom og den siste som kan stanse klimaendringene før det er for sent. Hvordan skal vi klare det?

Panel: Statssekretær i UD Tone Skogen (Høyre); Hilde Frafjord Johnson (KrF), Torild Skogsholm (Venstre); Lars Haltbrekken (SV); Miljøpartiet De Grønne; Åsmund Aukrust (Arbeiderpartiet, ikke endelig bekreftet), SP og FrP (ikke endelig bekreftet). Ordstyrer: Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna.

Se arrangementet på https://www.facebook.com/events/407319992984017/ – ingen påmelding, men klikk gjerne «skal dit» på Facebook.

Spre klimavett,
del denne saken!