Bygge for nullutslippssamfunnet

 • DATO: 
  03/05/2017
 • Klokkeslett: 
  kl 17:30 til kl 20:30
 • STED: 
  Litteraturhuset Oslo

I Norge er vi blitt rike på olje, men andre må betale for klimautslippene. Den rene vannkraften vil vi ha for oss selv. Kommer vi unna med det? Nå kan vi bygge nullutslippsbygg, men har vi råd til det? Eller har vi råd til å la være?

Arrangementet er gratis, men vi ønsker å ha en oversikt over hvor mange som kommer. I tillegg blir det bestilt småmat til påmeldte.

Arrangør: SINTEF Byggforsk og NTNU. Påmelding innen 30.april HER

Programmet er:

 • Om status for klima og tiltak som monner CICERO ved Kristin Halvorsen Utviklingstrekk i byggsektoren: Hvor ligger potensialet for klimagassreduksjon?
 • COWI ved Kim Robert Lisø
 • Kan bygg som er kraftverk bli et nyttig supplement til sentralisert kraftproduksjon
 • Energi Norge ved Guro Bøe Wensaas
 • Hvilken effekt har nullutslippsbygg på effektbruken?
 • NVE ved Karen Byskov Lindberg
 • Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene?
 • BNL v/Rannveig Landet
 • Hva er klimamålene for bygg, og hvordan kommer vi dit med praktisk politikk? Leder av Energi og miljøkomiteen og Venstre-nestleder Ola Elvestuen

 

Spre klimavett,
del denne saken!