Arendalsuka: Om klima og ungdommens framtid

  • DATO: 
    17/08/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 10:00 til kl 11:30
  • STED: 
    Arendal bibliotek

Arrangementet er et tilbud til elever fra 7. til 10. trinn og interesserte voksne som vil snakke sammen om klima og miljø og ungdommens framtid. Det blir en innledende appell fra en yngre klimaaktivist om hva som står på spill for de unge dersom vi ikke når klimamålene. Så skal de unge forberede spørsmål de vil stille til de voksne som er til stede. Var de voksne opptatt av klima da de gikk på ungdomsskole? Reiste de til utlandet på ferie da de var i ungdomsskolealder? Hva kan både voksne og unge gjør nå for å bidra til å redde klima? Hva betyr lokalvalget for ungdommens framtid? Poenget blir å få til gode samtaler mellom de unge og voksne som deltar. Det hele munner ut i en felles utveksling av viktige momenter fra samtalene.

Medvirkende
Linda Rundquist Parr, styreleder BKA
Nina Weidemann, lokallagsleder BKA
Natur og Ungdom

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21197

Spre klimavett,
del denne saken!