Arendalsuka: Den store utviklingsdebatten

  • DATO: 
    16/08/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 20:30 til kl 21:30
  • STED: 
    Bærekraftscenen

HVOR BLE DET AV ULIKHETEN I UTVIKLINGSPOLITIKKEN?

Arrangør: Forum for Utvikling og Miljø, Amnesty Itnernational, Adra Norge, Atlas-Alliansen, Care, Caritas Norge, Digni, Flyktningehjelpen, FN-Sambandet, Kirkens Nødhjelp, Norges Kristne Råd, Norges Vel, Plan Norge, Røde Kors, Regnskogsfondet, Sex og Politikk, SLUG, SOS Barnebyer, SAIH, Spire, Strømmestiftelsen, Utviklingsfondet, ZERO, Redd Barna, Changemaker, Attac, FIVH, LAG, Unicef Norge, Besteforeldrenes klimaaksjon

Globalt øker forskjellene mellom de fattigste og de rikeste menneskene i verden, og ulikheten øker innad i nesten alle land. Økende ulikhet er et av de største hindrene for å innfri menneskerettigheter og skape mer bærekraftige samfunn. Også klimakrisen er en ulikhetskrise – mellom fattig og rik, mellom land, og mellom generasjoner.  Men hva kan og skal Norge gjøre med dette? For første gang har Norge en regjering som har det å bekjempe ulikhet som en hovedprioritet i utviklingspolitikken, som er en av seks prioriteringer i Hurdalsplattformen. Universelle støtteordninger og progressiv beskatning har tjent Norge godt, men hva innebærer det i praksis at Støre-regjeringen har satt ulikhet høyere på den utviklingspolitiske agendaen. Og er det mulig for et lite land som Norge å bekjempe ulikhet på en måte som kommer mennesker som lever i ekstrem fattigdom til gode? Vi tar debatten!

Den Store Utviklingsdebatten er et årlig arrangement under Arendalsuka og tar mål av seg å sette agendaen for de store spørsmålene innen utviklingspolitikken. Årets tema blir ulikhet i utviklingspolitikken. Bakteppet er behovet for økt finansiering for å nå bærekraftsmålene internasjonalt og hvordan Norge kan og bør bidra som et foregangsland.

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19981

 

Spre klimavett,
del denne saken!